Project Description

Mural zrealizowany dla Miasta Grajewo na budynku Grajewskiej Izby Historycznej. Projekt nawiązuję do Dziewiątego Pułku Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego (9 PSK). Malowidło przedstawia kawalerię wyłaniającą się z dymu w gotowości do obrony miasta. Zakres działań: opracowanie i omówienie projektu, praca malarska na wysokościach.

Ułan z towarzyszami broni, mural, patriotyczny
witamy muralem