Project Description

Mural zrealizowany dla miasta Grajewo zdobi fasadę Grajewskiej Izby Historycznej. Projekt nawiązuję do Dziewiątego Pułku Strzelców Konnych im. gen. Kazimierza Pułaskiego (9 PSK). Malowidło przedstawia kawalerię wyłaniającą się z dymu, gotową do obrony miasta. Zakres działań obejmował opracowanie i omówienie projektu oraz pracę malarską na wysokościach.

Ułan z towarzyszami broni, mural, patriotyczny
witamy muralem