Project Description

herb Rawicz

Mural zrealizowany dla Gminy Rawicz w dwóch etapach.

Pierwsza część -2018

Projekt przedstawia bitwę o Rawicz, która była konsekwencją Powstania Wielkopolskiego. Wyjątkowość jubileuszu akcentuje wielki symbol 100, z którego wybiegają powstańcy w stronę zabudowań Rawicza. Dodatkowo na pierwszym planie pojawia się portret Ignacego Buszy-głównodowodzącego powstania na Ziemi Rawickiej.

Druga część-2019

Zaczyna się od wejścia do miasta 17 stycznia 1920 roku oddziałów 9. Pułku Strzelców Wielkopolskich i szwadronu 2. Pułku Ułanów Wielkopolskich, prowadzonych przez ppłk. Władysława Sczanieckiego. Jeźdźcem na koniu jest rzeczywiście ppłk Władysław Sczaniecki (podobizna wykonana jest ze zdjęcia archiwalnego).
W ręce trzyma róże, którą otrzymał od mieszkańców. Róża jest elementem następnego odcinka z tablicami. Dzięki temu fragment ten nabiera subtelnej formy, oddając hołd ofiarom wspomnianym na tablicach, a zarazem daje efekt przejściowy do następnej, najtrudniejszej części.

W ostatnim fragmencie z rozpadających się róż wyłaniają się więźniowie polityczni i wojskowi, którzy zaznali opresji dwóch totalitarnych systemów w okresie 1939-1956.

vacation, PGWEAR, koszulka, design,
Ignacy Busza, żołnierze Rawicza, bitwa, niepodległa, 100 lat,
Ignacy Busza, żołnierze Rawicza, bitwa, niepodległa, 100 lat,
vacation, PGWEAR, koszulka, design,
tablica
tablica pamiatkowa
vacation, PGWEAR, koszulka, design,
Ignacy Busza, żołnierze Rawicza, bitwa, niepodległa, 100 lat,
Ignacy Busza, żołnierze Rawicza, bitwa, niepodległa, 100 lat,
Powstanie wielkopolskie, malowidło w Rawiczu
mural, Vinci, maluje, bitwa, Polska,
Malujemy pistolet pistoletem
projekt, kartka, ściągawka
mieszanie farb, mural
praca przy muralu
przygotowanie podłoża pod mural
jak namalować żołnierza, I wojna światowa

Zakres działań:

  • szkic na podstawie wytycznych

  • opracowanie koncepcji plastycznej

  • praca w zespole

  • kosmetyka końcowa