Project Description

Mural został zrealizowany w ramach projektu „Teraz czas na zmiany”, który otrzymał wsparcie finansowe z Programu Interreg V-A Litwa – Polska. Inspiracją do jego stworzenia była kampania społeczna „Opowiedz Nam Swoją Historię”, mająca na celu ukazanie potencjału wspólnych doświadczeń międzypokoleniowych. Projekt został zainicjowany przez Ewę Dąbrowską, a jego zamysł i realizacja powierzone firmie Vinci przy udziale dzieci i młodzieży.

Mural społeczny pod okiem stowarzyszenia
Mural społeczny pod okiem stowarzyszenia