Project Description

Mural zrealizowany w ramach projektu „Teraz czas na zmiany” współfinansowanego z Programu Interreg V-A Litwa – Polska. Inspiracją była kampania społeczna „Opowiedz Nam Swoją Historię”, która ma na celu ukazanie potencjału wspólnych doświadczeń międzypokoleniowych. Projekt zainicjowany przez Ewę Dąbrowską, projekt i realizacja Vinci przy współudziale dzieci i młodzieży.

Mural społeczny pod okiem stowarzyszenia
Mural społeczny pod okiem stowarzyszenia