Project Description

logo pgo w Suwałkach

PSZOK-Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych funkcjonuje od 1.07.2013 r. n a terenie PGO w Suwałkach Sp. z o.o. (potocznie zwanego kompostownią). Jest to miejsce, w którym mieszkańcy Suwałk mogą nieodpłatnie przekazywać odpady, które nie są odbierane bezpośrednio z nieruchomości.

Projekt malowidła pełni role informacyjną, informuje o zakresie PSZOK oraz nakreśla cykl życia odpadów.

vinci

Zakres działań:

  • opracowanie projektu według wytycznych

  • praca z pędzlem, pistoletem

  • praca w zespole