Projektowanie plakatów

informacyjnych na potrzeby festiwali, koncertów, imprez