Mural zrealizowany dla Gminy Rawicz w dwóch etapach.

Pierwsza część -2018

Projekt przedstawia bitwę o Rawicz, która była konsekwencją Powstania Wielkopolskiego. Wyjątkowość jubileuszu akcentuje wielki symbol 100, z którego wybiegają powstańcy w stronę zabudowań Rawicza. Dodatkowo na pierwszym planie pojawia się portret Ignacego Buszy-głównodowodzącego powstania na Ziemi Rawickiej.

Druga część-2019

Zaczyna się od wejścia do miasta 17 stycznia 1920 roku oddziałów 9. Pułku Strzelców Wielkopolskich i szwadronu 2. Pułku Ułanów Wielkopolskich, prowadzonych przez ppłk. Władysława Sczanieckiego. Jeźdźcem na koniu jest rzeczywiście ppłk Władysław Sczaniecki (podobizna wykonana jest ze zdjęcia archiwalnego).
W ręce trzyma róże, którą otrzymał od mieszkańców. Róża jest elementem następnego odcinka z tablicami. Dzięki temu fragment ten nabiera subtelnej formy, oddając hołd ofiarom wspomnianym na tablicach, a zarazem daje efekt przejściowy do następnej, najtrudniejszej części.

W ostatnim fragmencie z rozpadających się róż wyłaniają się więźniowie polityczni i wojskowi, którzy zaznali opresji dwóch totalitarnych systemów w okresie 1939-1956.

Zakres działań:

  • szkic na podstawie wytycznych

  • opracowanie koncepcji plastycznej

  • praca w zespole

  • kosmetyka końcowa