Piąte malowidło ścienne w sali edukacyjnej powstało na zamówienie Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach.

Wnętrze sali  docelowo powstało na potrzeby szkolenia, tak aby możliwa była realizacja praktycznych zajęć edukacyjnych. Akcja skierowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej, której celem jest przypominanie o zasadach bezpieczeństwa pożarowego w mieszkaniach.

Zobacz jak malujemy salę edukacyjną w PSP Suwałki

szkic

Zakres działań:

  • malowanie z wolnej ręki

  • maskowanie, sprzątanie

  • praca w technikach natryskowych