punkt selektywnej zbiórki odpadów

PSZOK dla PGO

2024-03-20T17:16:33+01:00

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) działa od 01.07.2013 r. na terenie PGO w Suwałkach Sp. z o.o. (potocznie nazywanego kompostownią). Jest to miejsce, gdzie mieszkańcy Suwałk mogą bezpłatnie przekazywać odpady, które nie są odbierane bezpośrednio z ich posesji. Projekt malowidła odgrywa rolę edukacyjną, informuje o działalności PSZOK oraz nakreśla cykl życia odpadów. [...]

Go to Top